Mindfulness

Efficienter omgaan met stress

Voor meer plezier, energie en evenwicht
Haalt het beste uit jezelf naar voren en verbetert je kwaliteit van leven
Brengt inzicht in -veelal onbewust- gedrag ; geeft keuzes
Vergroot het vertrouwen en geeft meer grip op je leven
Leert beter om te gaan met moeheid, pijn, piekeren, ziekte, angst en somberheid.
Breng meer kleur in je leven

 

Stress is onvermijdelijk, eronder lijden is een optie.
Jon Kabat-Zinn, oprichter en direkteur van het Center for Mindfulness en
ontwerper van de Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) stelt: “Mindfulness is het geven van aandacht op een bepaalde wijze, namelijk doelgericht, in het heden en niet-veroordelend.”

Mindfulness beoogt een innerlijke balans te vormen, die je helpt het leven te benaderen met een grotere stabiliteit, begrip en wijsheid. Mindfulness helpt ons ieder moment van ons leven volledig te leven, ook de meest moeilijke momenten. De basis van aandacht geven, omvat het leren observeren, registreren en erkennend opmerken van al dat er is.

In 2000 ontwikkelden Segal, Williams en Teasdale een training die de MBSR van Kabat-Zinn combineerde met inzichten uit de cognitieve therapie en zo is de Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) ontstaan.

Inmiddels is er wetenschappelijk erkennig dat deze nieuwe behandelwijzen een positieve invloed hebben bij stress en chronische pijn, depressie en angsten. Nog steeds wordt er verder wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten.

 

De training:

Er zijn 8 bijeenkomsten van 2,5 uur, gecombineerd met 1 verdiepingsdag waarin oplettendheid / ”aandachtig zijn” als instrument ontwikkeld wordt.
Deelnemers leren d.m.v. aandachts- en concentratieoefeningen zichzelf te observeren zonder dit te be- of veroordelen. De basisvaardigheden worden in deze training aangereikt. We bespreken de oefeningen en de gedachten en gevoelens die daarbij langskomen. Er is gelegenheid tot het uitwisselen van ervaringen.
Thuis wordt gewerkt met behulp van een werkboek en diverse audio-oefenngen, waarvoor dagelijks tijd vrijgemaakt wordt. Dit zelf dagelijks oefenen is een essentieel deel van de training.
De training richt zich niet op de klachten en problemen zelf, maar op de wijze waarop men hiermee omgaat.

Wanneer:

De training wordt, meerdere keren per jaar gestart.
Informatie hierover kunt u in het linkermenu vinden onder het kopje NIEUWS/AGENDA.

 

© WAARZIJN